Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunării pentru sprijinirea inovării sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului

Recentele procese demografice nefavorabile şi-au lăsat amprenta semnificativ
asupra forței de muncă din întreaga regiune a Dunării. Oportunitățile de
mobilitate au lăsat regiuni întregi fără persoane calificate. Tinerii caută
oportunități de muncă mai bune în orașe mai mari sau în străinătate, ceea ce
face ca bătrânii din mediul rural și urban să trăiescă singuri. Pentru a
reînsufleţi regiunile și pentru a încuraja populația să facă parte din piața
muncii și totodată pentru a garanta accesul la servicii generale pentru bătrâni
trebuie să recunoaștem că este nevoie de servicii noi, inovative și
transsectoriale. Prin urmare, acțiunea D-CARE este concentrată pe stabilirea
unei rețele de cooperare transnațională care va proiecta, testa și implementa
modelul mediilor innovative de învățare pentru persoanele vârstnice 55 +, în
nouă regiuni Dunărene, pentru a facilita crearea, validarea și implementarea
serviciilor de îngrijire inteligentă, care vor consolida și integra sistemele
regionale de asistență socială și de sănătate prin îmbunătățirea competențelor
și generarea unor modele inovative de îngrijire inteligente. Regiunea Dunării
trebuie să valorifice mai bine potențialul populației sale din ce în ce mai
schimbătoare și diverse. Viziunea proiectului se aplică de la inceputul
construirii consorţiumului. Asta înseamnă că are în vedere o integrare
strategică pe orizontală, verticală și la nivel geografic: competențele,
activitățile și sectoarele mediilor inovative. Proiectul abordează provocările
societăţii menționate mai sus prin trei piloni principali de acțiune:

1) Reţele de medii de învățare inovative.

2) Sisteme pilot de îngrijire inteligentă implementate în 5 regiuni ale proiectului, pentru dezvoltarea, testarea, validarea și implementarea modelelor inteligente de îngrijire.

3) Centrul transnational pentru politici de învățare pentru proiectarea
politicilor de îngrijire inteligentă Prin rezultatele proiectulu D-CARE, 8
regiuni Dunăre işi vor îmbunătăţi capacitatea și abilitatea de a satisface
nevoile de angajare ale populației sale și persoanele vârstnice vor beneficia
de noi servicii inteligente de îngrijire.

Activități derulate în cadrul proiectului ”D-CARE – Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship

În perioada 4-5 iulie 2022, organizațiile partenere în cadrul proiectului au participat la două sesiuni de instruire în cadrul WP 2. Consorțiul ”D-CARE – Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship” este un parteneriat de specializare inteligentă prin instruire și educație inovatoare, recunoscut la nivelul Comisiei Europene, din care face parte şi Feel Care s.r.o. din Republica Cehă, reprezentată de Rostislav Haufer.

În cadrul primei sesiuni tehnice, dedicată elaborării unui model de îngrijire inteligentă de urgenţă, delegația cehă a expus printr-o prezentare metodologia de testare, prototipare şi validare a produselor şi serviciilor Feel Care.

Personalul Asociaţiei “Dr. Micu Vasile”, format din şase asistenţi de îngrijire (2 medici şi 4 asistente medicale), a beneficiat de instruirea teoretică și practică necesară utilizării sistemelor software de îngrijire medicală, achiziţionate în cadrul proiectului.

Activitatea de instruire a continuat cu a doua şedinţă tehnică, consacrată punerii în practică, ca parte a programului de specializare inteligentă a personalului Asociaţiei, a cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului inovator de învăţare (ILNE).

Sesiunile de instruire în domeniul digital pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor de îngrijire inteligentă de urgenţă au fost planificate pentru a fi intensive, au fost foarte bine elaborate, partenerii proiectului fiind încântați să exploreze diferitele concepte prezentate.

Discuțiile au fost foarte interactive, iar parteneriatul și-a exprimat curiozitatea cu privire la modalitățile de folosire a sistemelor software Feel Care, pentru o mai bună îngrijire a pacienţilor Centrului de îngrijire pentru seniori “Dr. Vasile Micu”. Partenerii proiectului, împreună cu Rostislav Haufer, Vít Janovský şi Radim Goliáš au avut șansa de a dezbate teme cheie precum dezvoltarea sistemului de îngrijire a persoanelor în vârstă de 65+. Training-ul din cadrul proiectului a fost un mare succes, fiind una dintre cele mai impresionante și eficiente activități desfăşurate în cadrul Asociaţiei “Dr. Vasile Micu”, Iaşi, România . Subiectele analizate au oferit oportunitatea schimbului de cunoștințe și obținerea unui feedback constructiv.

Organizarea programului de instruire ILNE pentru personalul medical

Personalul clinic (medici, asisistenţi medicali, psihologi,îngijitori) are nevoie de formare pentru intelegerea conceptului complex de îngrijire inteligentă a persoanelor peste 65 ani, cu implicaţiile sociale şi financiare, caracteristicile serviciilor de îngrijire a vârstnicilor în România şi integrarea lor în ansamblul sistemului de sănătate, particularităţile mecanismelor de finanţare şi definirea standardelor de calitate integrate medico-social.

În acest scop va fi organizat un program de formare pe platforma de E-Learning.

Acesta se numeşte “Programul Naţional Român”, este co-finanţat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) în cadrul proiectului D-CARE – Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship, cod DTP-656-1.2.

Metodologia dezvoltată prin Programul Naţional Român include 6 module de instruire ILNE, care reprezintă domenii esenţiale de învăţare ce trebuie incluse de sistemele de îngrijire inteligentă.

Organizarea sesiunilor de formare ILNE

În perioada 28-29 septembrie 2022 s-au organizat două întâlniri cu cei 30 participanţi (personal medical şi de îngrijire) pentru familiarizarea cu specificul serviciilor şi indicatorilor în îngrijirea inteligentă.

Pe lângă particularităţile intervenţiilor multidisciplinare în serviciile de ingrijire a persoanelor în vârstă, s-a avut în vedere înţelegerea de către participanţi a modelului mediilor de învățare inovatoare pentru persoanele de peste 65 de ani, dezvoltat pentru a facilita crearea, validarea și punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire inteligentă care vor consolida și integra sistemele sociale și de sănătate regionale prin îmbunătățirea competențelor și generarea de modele inovatoare de îngrijire inteligente în centrele de îngrijiri bătrâni. Trainingul a fost organizat şi sustinut de experţi ai Motrik Arena S.R.L. în co-training cu experţi ai Asociaţiei “Dr.Micu Vasile”.

Programul a fost bine primit de participanţi. Aceştia s-au implicat activ, majoritatea au menționat că li s-au prezentat informații noi și în manieră atractivă. Le-a plăcut ritmul desfășurării și interactivitatea, iar atmosfera a fost prietenoasă, destinsă, cursanții manifestând deschidere față de nou și împărtășind propriile experiențe. Printre aspectele menţionate de participanţi ca fiind utile s-au numărat: munca în echipă şi înaltul grad de socializare produs în cadrul programului. De asemenea, au fost remarcate atmosfera destinsă, informală, care a stimulat participarea şi creativitatea.

Printre modulele cele mai bine primite s-au numărat cele de Utilizarea tehnologiei moderne în evaluarea riscului de cădere, prevenirea și gestionarea căderilor şi Instrumente inovatoare de monitorizare ce pot îmbunătăţi siguranţa şi calitatea.

La final s-au eliberat atestate de absolvire în cadrul programului propriu de instruire a personalului medical şi de îngrijire al  Asociaţiei “Dr.Micu Vasile” Iaşi.

Activități ale D.C.5.2 – D-CARE Comunicare și diseminare, parte din A.C.5 – Activități digitale derulate în cadrul proiectului ”D-CARE – Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunării pentru susținerea inovației sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului”, parte componentă a Programului Transnațional Dunărea,

co-finanţat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) cod DTP-656-1.2

În data de 14 noiembrie 2022, organizațiile partenere în cadrul proiectului au participat la un webinar online pe platforma digitală Zoom, în cadrul căreia s-a discutat despre importanța și progresul proiectului, rezultatele obținute, provocări și activități desfășurate în cadrul proiectului.

Scopul organizării acestui webinar este comunicarea și difuzarea rezultatelor proiectului către părțile interesate, grupurile țintă și utilizatorii finali direcți.

Activități ale D.T3.2.1 – Workshop Regional România parte din A.T3.2 – Dezvoltarea Planului Regional de Acțiune, derulate în cadrul proiectului ”D-CARE – Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunăriipentru susținerea inovației sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului”, parte componentă a Programului Transnațional Dunărea, co-finanţat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) cod DTP-656-1.2

14 persoane, stakeholderi și membri ai echipei Asociației Dr. Micu Vasile s-au întâlnit, în cadrul proiectului D-CARE, pe platforma digitală Zoom, în data de 16 octombrie 2022 la workshop-ul online în cadrul căruia s-a discutat despre dezvoltarea Planului Regional de Acțiune ce constă în stabilirea unei rețele de cooperare transnațională care va proiecta, testa și implementa un model de medii inovatoare de învățare pentru o categorie largă de beneficiari: lucrătorii din sectorul asistenței medicale și îngrijirii, șomerii de lungă durată, respectiv persoanele cu vârsta peste 55 de ani. Scopul acestor medii inovatoare de învățare este acela de a crea, valida și desfășura servicii de asistență inteligentă pentru consolidarea și integrarea sistemelor sociale și de sănătate regionale – Smart Care and Health Services (Îngrijire inteligentă și de sănătate).

Prin urmare, prin proiectul D-CARE se vor dezvolta noi concepte de îngrijire inteligentă și de sănătate (asistență medicală, socială și îngrijire) care includ utilizarea tehnologiei în domeniul asistenței medicale și îngrijirii persoanelor în vârstă și conceptele de predare și învățare pentru formare sau recalificare profesională în domeniul profesiilor deasistență medicală.

Întâlnirea experților și partenerilor a fost derulată ca activitate locală în cadrul proiectului, a durat 60 minute și s-a finalizat cu disponibilitatea participanților de a organiza întâlniri similare în mod regulat, pentru a investiga în continuare problemele critice ale domeniului și pentru a oferi toate informațiile necesare parteneriatului pentru o mai bună implementare a activităților proiectului, care sperăm să fie folosite pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență inteligentă pentru consolidarea și integrarea sistemelor sociale și de sănătate regionale în acest domeniu profesional.

Activități ale D.C.5.2 – D-CARE comunicare și diseminare parte din A.C.5 – Activități digitale – Comunicare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”D-CARE – Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunării

pentru susținerea inovației sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului”, parte componentă a Programului Transnațional Dunărea,

co-finanţat din fonduri ale Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) cod DTP-656-1.2

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a organizat miercuri, 21 decembrie 2022 de la orele 12:00 prin platforma MS Teams, evenimentul de comunicare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului D-CARE – UE Interreg Danube.

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2021 – decembrie 2022 în cadrul unui consorțiu din care fac parte douăzeci de organizații, Asociația Dr. Micu Vasile având calitatea de partener, alături de instituții din Ungaria, Cehia, Germania,Slovenia, Bulgaria, Austria, Moldova și Bosnia – Herțegovina.

Proiectul D-CARE se concentrează pe stabilirea unei rețele transnaționale de cooperare într-un mediu asemănător unui helix cvadruplu, care proiectează, testează și implementează modelul ILE (Medii de învățare inovatoare) pentru părțile interesate din îngrijire și sănătate și în special pentru adulții în vârstă, în regiunile Dunării, pentru a facilita crearea, validarea și implementarea serviciilor de îngrijire inteligentă care vor consolida și integra sistemele regionale de asistență socială și de sănătate prin îmbunătățirea competențelor și generarea de modele inovatoare de îngrijire inteligentă.

Acest demers se adresează provocărilor sociale menționate mai sus, prin intermediul celor trei piloni principali de acțiune:

1. Medii inovatoare de învățare (ILE)

2. Unități pilot Smart Care organizate în 5 regiuni ale proiectului

3. Centrul transnațional de învățare pentru proiectarea politicilor inteligente de îngrijire.

La începutul proiectului, părțile relevante interesate au fost identificate și delimitate și a fost stabilită o rețea puternică de colaborare între părțile interesate prin mecanismul multi-stakeholders cu helixul cvadruplu (4DMC). Părțile interesate din diferite zone (companii, cercetători, agenții guvernamentale și utilizatori) au fost incluși în rețea cu interese și obiective diferite.

Au fost colectate preocupări, opinii, informații de la părțile interesate la nivel regional, național și transnațional în cadrul a două pachete de lucru:

–           În WP 1 au fost stabilite medii de învățare inovatoare (ILE) și s-a pus accentul pe proiectarea, implementarea și testarea mediului. Livrabilele și rezultatele WP au fost pe deplin dezvoltate cu participarea și implicarea tuturor părților interesate incluse.

–           În WP 2 scopul a fost de a forma 8 laboratoare Smart Care în regiunile proiectului pentru a testa și valida implementarea serviciilor inovatoare de îngrijire inteligentă. Părțile interesate au fost direct implicate în dezvoltarea modelului de servicii de îngrijire inteligentă, procesul de co-creare și faza de testare pilot, ca parte importantă a acestor laboratoare.

Metodele utilizate în cooperarea cu părțile interesate din WP1 și WP2 au fost: ateliere organizate fizic și online, seminarii, interviuri, videoconferințe, apeluri telefonice, întâlniri.

Pe baza rezultatelor și livrabilelor dezvoltate în WP1 și WP2 și a activităților desfășurate în WP3 și în cadrul pilonilor definiți pentru Strategia Transnațională a fost elaborat Planul Regional de Acțiune. Strategia acestuia va fi dezvoltată cu participarea continuă a părților interesate regionale, naționale și transnaționale. Grupurile de lucru comune, precum și Consiliul consultativ de experți sunt mecanisme prin care părțile interesate relevante sunt implicate în dezvoltarea Strategiei.

Proiectul D-CARE s-a concentrat pe construirea unei rețele de cooperare transnațională care să implice părți interesate din diferite sectoare. Rezultatele proiectului și livrabilele au fost dezvoltate pe deplin cu participarea și implicarea părților interesate relevante la nivel regional, național și transnațional, folosind și întărind în continuare principiile de co-creare ale mecanismului helix cvadruplu.

Ideile și sugestiile lor au servit ca o contribuție importantă pentru Planul Regional de Acțiune al Strategiei Transnaționale elaborat în cadrul WP3.


ISO9001CERT

Centrul de ingrijiri paliative "Dr. Micu" are documentat, implementat si mentine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 in urmatoarele

domenii de activitate: Servicii de asistenta spitaliceasca. Certificat de Acreditate nr.: 8750 C

ISO9001CERT

ANPC | MINISTERUL SANATATII | CNAS | DSP IASI | CNAS IASI | GDPR
Sari la conținut