Dezvoltarea, pilotarea și validarea modelelor de îngrijire inteligentă în regiunea Dunării pentru sprijinirea inovării sociale, îmbunătățirea competențelor și antreprenoriatului

Recentele procese demografice nefavorabile şi-au lăsat amprenta semnificativ
asupra forței de muncă din întreaga regiune a Dunării. Oportunitățile de
mobilitate au lăsat regiuni întregi fără persoane calificate. Tinerii caută
oportunități de muncă mai bune în orașe mai mari sau în străinătate, ceea ce
face ca bătrânii din mediul rural și urban să trăiescă singuri. Pentru a
reînsufleţi regiunile și pentru a încuraja populația să facă parte din piața
muncii și totodată pentru a garanta accesul la servicii generale pentru bătrâni
trebuie să recunoaștem că este nevoie de servicii noi, inovative și
transsectoriale. Prin urmare, acțiunea D-CARE este concentrată pe stabilirea
unei rețele de cooperare transnațională care va proiecta, testa și implementa
modelul mediilor innovative de învățare pentru persoanele vârstnice 55 +, în
nouă regiuni Dunărene, pentru a facilita crearea, validarea și implementarea
serviciilor de îngrijire inteligentă, care vor consolida și integra sistemele
regionale de asistență socială și de sănătate prin îmbunătățirea competențelor
și generarea unor modele inovative de îngrijire inteligente. Regiunea Dunării
trebuie să valorifice mai bine potențialul populației sale din ce în ce mai
schimbătoare și diverse. Viziunea proiectului se aplică de la inceputul
construirii consorţiumului. Asta înseamnă că are în vedere o integrare
strategică pe orizontală, verticală și la nivel geografic: competențele,
activitățile și sectoarele mediilor inovative. Proiectul abordează provocările
societăţii menționate mai sus prin trei piloni principali de acțiune:

1) Reţele de medii de învățare inovative.

2) Sisteme pilot de îngrijire inteligentă implementate în 5 regiuni ale proiectului, pentru dezvoltarea, testarea, validarea și implementarea modelelor inteligente de îngrijire.

3) Centrul transnational pentru politici de învățare pentru proiectarea
politicilor de îngrijire inteligentă Prin rezultatele proiectulu D-CARE, 8
regiuni Dunăre işi vor îmbunătăţi capacitatea și abilitatea de a satisface
nevoile de angajare ale populației sale și persoanele vârstnice vor beneficia
de noi servicii inteligente de îngrijire.


ISO9001CERT

Centrul de ingrijiri paliative "Dr. Micu" are documentat, implementat si mentine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 in urmatoarele

domenii de activitate: Servicii de asistenta spitaliceasca. Certificat de Acreditate nr.: 8750 C

ISO9001CERT

ANPC | MINISTERUL SANATATII | CNAS | DSP IASI | CNAS IASI | GDPR
Sari la conținut