Externarea

În funcţie de evoluţia bolii şi a stării pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau în anumite situaţii, aparţinătorului, cu cel putin 48 de ore înainte. Medicul curant întocmeşte Biletul de externare/Scrisoare medicală în două exemplare; un exemplar rămânând în Foaia de Observaţie Clinică Generală.

După semnarea cu cardul a serviciilor medicale primite, al doilea exemplar din Biletul de externare/Scrisoare medicală i se înmânează pacientului/aparţinătorului, care vor transmite documentul medicului de familie.

Împreună cu Biletul de externare/Scrisoare medicală /Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

Pacientul primeste si:

 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Rețetă compensată/gratuită dacă persoana este asigurată;
 • În cazul externării pacientului la cerere acestuia – cu minim 6 ore inainte, i se explică riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.
 • recomandări privind regimul igieno dietetic de urmat;
 • recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
 • reţete compensate/gratuite dacă persona este asigurată;
 • i se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).

Externarea pacientilor se face în urmatoarele conditii si cu respectarea urmatoarelor proceduri:

 •  în situatia în care starea de sanatate a pacientului necesita transferul catre o unitate sanitara specializata;
 •  în situatia în care externarea este solicitata de catre medicul curant sau apartinator;
 •  în situatia în care pacientul se afla în faza terminala si se doreste transferul sau la domiciliu sau într-o alta clinica;
 •  numai însotit de biletul de externare, scrisoarea medicala catre medicul de familie si recomandarile medicilor de specialitate privind medicatia si tratamentul post-spitalizare;
 •  în situatia nerespectarii contractului semnat la internare.

ISO9001CERT

Centrul de ingrijiri paliative "Dr. Micu" are documentat, implementat si mentine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 in urmatoarele

domenii de activitate: Servicii de asistenta spitaliceasca. Certificat de Acreditate nr.: 8750 C

ISO9001CERT

ANPC | MINISTERUL SANATATII | CNAS | DSP IASI | CNAS IASI | GDPR
Sari la conținut