Protectia datelor cu caracter personal

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

            Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Centrul Medical Dr. Micu are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este raportarea serviciilor de sănătate către Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti. Tototdată, datele pot fi prelucrate în scopul promovării serviciilor de sănătate (numai cu acordul scris al pacientului) şi în scopul cercetării ştiinţifice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare raportării serviciilor de sănătate către Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Snitar Bucureşti. Tototdată, datele pot fi prelucrate în scopul promovării serviciilor de sănătate (numai cu acordul scris al pacientului) şi în scopul cercetării ştiinţifice.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a vă acorda serviciile medicale de care aveţi nevoie.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Observaţie:

 *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


ISO9001CERT

Centrul de ingrijiri paliative "Dr. Micu" are documentat, implementat si mentine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 in urmatoarele

domenii de activitate: Servicii de asistenta spitaliceasca. Certificat de Acreditate nr.: 8750 C

ISO9001CERT

ANPC | MINISTERUL SANATATII | CNAS | DSP IASI | CNAS IASI | GDPR
Sari la conținut